Referater

Styringsgruppa

Styringsgruppa 1 - 2018.pdf (0.09 MB)

Gruppe for utbyggingsavtaler

Fellesmøte plan og ubyggingsavtaler 1 - 2018 - Med vedlegg.pdf (0.59 MB)

Geodatagruppa

Geodatagruppa 1 - 2017.pdf (0.26 MB)

Byggesaksgruppa

Byggesaksgruppa 1 - 2018.pdf (0.31 MB)

Plangruppa

Fellesmøte plan og ubyggingsavtaler 1-18 - med vedlegg.pdf (0.59 MB)

Annet

19 Digi Rogaland - generell presentasjon.pdf (0.37 MB)