Planarbeid og startpakker

Smartkommune har også utarbeidet felles maler for dokumenter som skal utarbeides som del av en reguleringsplanprosess.

Felles maler og sjekklister

Mal for planinitiativ bokmål | nynorsk

Saksmal bokmål | nynorsk

Sjekkliste ROS-analyse bokmål | nynorsk

Link til kommunenes veileder for utarbeidelse av private reguleringsplaner og startpakker

Disse dokumentene er tilpasset den enkelte kommune, og inngår i kommunenes startpakker. For en del kommuner er startpakken tilgjengelig på kommunens hjemmeside, i de øvrige kommunene bestilles startpakken hos kommunen.

Finnøy

http://www.finnoy.kommune.no/plan-og-bygg/bustad-bygg-og-eigedom/reguleringsplanar/

Forsand

Ikke veileder og startpakke på nett

Gjesdal

http://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/bolig-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner.359009.aspx

Hjelmeland

https://www.hjelmeland.kommune.no/tenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging/ 

https://www.ha.no/eigedom-og-naring/reguleringsplanar/

Klepp

http://www.klepp.kommune.no/alle-planar-og-rapportar/reguleringsplanar/#smart-portalen

Kvitsøy

http://www.kvitsoy.kommune.no/Budsjett-og-planer/Reguleringsplaner-/Startpakke-for-private-planer/

Randaberg

http://www.randaberg.kommune.no/no/Planer/Startpakke-private-planer/

Rennesøy

http://www.rennesoy.kommune.no/Planer-og-kart/Startpakke-for-private-planer/

Sandnes

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/Skal-du-utarbeide-en-reguleringsplan/

Sola

https://www.sola.kommune.no/planer/reguleringsplan/start-opp-et-planarbeid/

Stavanger

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/

Strand

https://www.strand.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planforslag-og-planendring/startpakke/

Time

https://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-bustad-og-eigedom/plan/reguleringsplanar/